Det här innebär ett partnerskap
med Hantverkarskolan

Driver du idag ett utbildningsföretag med externa kunder, håller interna kurser alternativt vill börja utbilda inom bygg- och industribranschen kan ett samarbete med Hantverkarskolan både spara tid och förenkla ditt dagliga arbete. Vi erbjuder en smidig digital plattform för dina kursdeltagare och ett ständigt uppdaterat och aktuellt kursmaterial som följer arbetsmiljöverkets regelverk och läroplaner, vilket gör att du kan fokusera på dina kurser och kursdeltagarna.

Våra kurser innefattar både traditionella klassrumsmetoder och webbaserade tekniker sk e-learning (själva kallar vi det kort och gott självstudier) som innebär att du kan erbjuda lärande på distans där oftast endast ett enda fysiskt möte behövs med kursdeltagarna, allt för att du ska spara tid och för att det ska fungera med deltagarnas arbetsschema.

Hantverkarskolan har inga egna instruktörer utan utbildar istället dig som partner och förser dig med allt nödvändigt material som krävs för att kunna hålla hög kvalitet på kurserna som är pedagogiskt uppbyggda och förutom text även innehåller rikligt med bilder, film och kontrollfrågor.

För dig som partner innebär det att du kan följa kursdeltagarnas teoretiska studier via Hantverkarskolans digitala plattform och därefter enkelt genomföra praktik och slutprov med kursdeltagarna.

Hantverkarskolan har äganderätten till kursmaterial och den digitala plattformen men du som partner äger kursdeltagarna från start till mål. Kommunikationen med deltagarna sköter du som partner under ditt eget varumärke. Hantverkarskolan delar inte med sig av elevdata eller kontaktar dina kursdeltagare utan ditt samtycke.

Hantverkarskolan samarbetar med leverantörer, uthyrare, branschfolk och våra många partners i utvecklingen av kurserna och nöjer oss aldrig förrän våra partners och instruktörer är nöjda med kursupplägg och innehåll.

Auktorisera dig som instruktör hos Hantverkarskolan

För att bli partner hos Hantverkarskolan måste man ha genomgått någon av våra instruktörskurser (1-3 dagar). Om dina instruktörer redan har motsvarande kunskaper inom det ämne man avser att undervisa i, kan det räcka med en introduktionskurs hos oss. Under denna kurs går vi noggrant igenom vår digitala plattform och introducerar pedagogiken. Denna introduktionskurs tar vanligtvis 4 timmar och genomförs på distans. Efter att ha genomgått en instruktörskurs hos oss ingår alltid support. Det innebär att du alltid kan vända dig till oss om du har frågor rörande kursinnehåll eller tekniska frågor som handlar om plattformen. Oavsett om du har genomgått vår instruktörskurs eller har motsvarande kunskaper, måste du som instruktör alltid själv gått den kurs du planerar att undervisa i.

Så här håller du som instruktör en kurs via vår digitala plattform

En kurs börjar alltid med att du som partner eller någon av dina instruktörer skickar en inbjudan från den digitala plattformen till kursdeltagarna. Deltagaren loggar därefter in i systemet och påbörjar kursen med att läsa teoridelen i form av självstudier och fördjupar sig i arbetsmiljöverkets krav, daglig tillsyn, riskbedömning, uppställning osv beroende på kursval.

Genom den digitala plattformen följer du som partner sedan kursdeltagarnas teoretiska distansstudier via din administratörsinloggning där du ser hur långt kursdeltagarna kommit och hur bra respektive deltagare tillgodogjort sig teoridelen. Efter slutförd praktik och godkänt slutprov som utförs digitalt eller i pappersform skickar du enkelt ut digitala kursintyg som deltagarna alltid har tillgång till via sin inloggning och kan mejla arbetsgivare och beställare.

Merförsäljning

Som partner till Hantverkarskolan är du också kvalificerad för att köpa våra böcker som du kan erbjuda dina kursdeltagare efter avslutad kurs så man kan underhålla sina kunskaper eller använda som uppslagsverk om man har lätt att glömma. Kontakta oss på Hantverkarskolan om vilka möjligheter till merförsäljning som finns.

Kurshjälpmedel

Som partner till Hantverkarskolan kan vi dessutom erbjuda ytterligare utbildnings- och kursmaterial i form av böcker, powerpoints, dokument, kontrollfrågor och slutprov även på papper som förenklar ditt arbete och gör dina kurser effektivare om du hellre håller dina utbildningar i klassrumsform.

Hantverkarskolans kompletterande kurshjälpmedel omfattar:

  • Böcker
  • Powerpoints
  • Filmer
  • Dokument
  • Kursintyg även automatiserade
  • Support
  • Utveckling via konferenser
  • Möjligheter att lägga upp egna kurser i Hantverkarskolans digitala plattform

Ta första steget mot ett partnerskap idag!

Är du intresserad av ett samarbete med Hantverkarskolan börjar det alltid med ett digitalt möte där vi diskuterar förväntningar, behov och förutsättningar samt håller en enkel demo gällande Hantverkarskolans digitala plattform samt diskuterar våra kurser. Ring 018-712 600 eller mejla oss genom att klicka här för mer information och bokning av tid för genomgång.

Partners