Mobila arbetsplattformar

Genom att välja ett utbildningsföretag som använder sig av Hantverkarskolans digitala lösningar och kursmaterial för mobila arbetsplattformar får du en heltäckande behörighet för de vanligaste förekommande lifttyperna som saxlift, bomlift, vikbomslift, stödbensliftar och pelarliftar. Kurserna följer alltid rådande lagkrav och inkluderar obligatoriska moment och som efter slutprov ger dig ett giltigt utbildningsbevis. Kurserna för mobila arbetsplattformar innehåller en teoretisk del som du utför på distans och en praktisk del som genomförs tillsammans med en instruktör hos någon av våra anslutna utbildningsföretag. 

Utbildningsform

E-learning

Tidsåtgång

Teoretisk del med självstudier: 2-4 timmar
Praktisk del med instruktör: 2-6 timmar

Kursinnehåll

Kurser som baseras på Hantverkarskolans kursmaterial ger en genomgående kännedom om aktuella regler som gäller för liftar och mobila arbetsplattformar. Under kursen får du lära dig: 

 • Liftens uppbyggnad
 • Daglig tillsyn
 • Riskbedömningar
 • Uppställning av lift
 • Markförhållanden
 • Liftens säkerhet och egenskaper
 • Färdigheter i manövrering

Teori

Den teoretiska delen läser du själv på Hantverkarskolans digitala plattform via din mobiltelefon, surfplatta eller dator vid lugna stunder på jobbet alternativt på väg till eller ifrån arbetet om det passar, det gör du upp med din arbetsgivare. Kursmaterialet är varierande med bilder, filmer, text och situationer som är tagna från verkliga händelser. Det ingår en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel och du blir utmanad genom hela kursen vilket stärker dina teoretiska kunskaper. I slutfasen av den teoretiska delen träffar du en instruktör som går igenom det du lärt dig på egen hand och som ansvarar för det teoretiska slutprovet. 

Praktik

Efter godkänt slutprov är det dags för den praktiska delen i utbildningen. Du kommer då tillsammans med instruktören att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av liften som därefter avslutas med ett körprov. Antingen reser du till instruktören för en fullständig utbildning på alla liftklasser, A1, A3, B1 och B3 eller så åker instruktören till din arbetsplats och utför utbildningen på de liftar du ska köra för tillfället.

Utbildningsbevis 

Efter att du klarat kursen hos någon av våra anslutna utbildningsföretag får du ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år, därefter måste du genomföra en kortare repetitionskurs som förnyar kunskaperna och förlänger din behörighet i ytterligare fem år. 

Notera att det alltid krävs ett skriftligt tillstånd från din arbetsgivare tillsammans med ett giltigt utbildningsbevis för att framföra mobila arbetsplattformar.

Läroplan för mobila arbetsplattformar och liftutbildningar

Hantverkarskolans kursmaterial sker i enlighet med den internationella standarden samt liftläroplanen (LLP) som är framtagen av liftutbildningsrådet (LUR) och utgår från:

 • ISO 18878 Mobila arbetsplattformar - Utbildning för operatör (förare)
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6. Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Enligt Liftläroplanen ska minst två lifttyper ingå i en basutbildning, antingen av typen 1A och 3B, eller av typen 3A och 1B, det ger behörighet 1A, 1B, 3A, 3B på utbildningsbeviset. Om färre lifttyper än så finns med i kursen räknas det som en begränsad utbildning vilket ger behörighet för enstaka lifttyper.

För att köra mobila arbetsplattformar måste du:

 • Ha fyllt 18 år
 • Ha god hörsel och syn
 • Ha gott omdöme och vara ansvarstagande

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§. Allt kursmaterial från Hantverkarskolan uppfyller gällande regler.

Kombinera kursen med fallskydd

Många av våra utbildningsföretag erbjuder en kombinerad kurs för Mobila arbetsplattformar och Fallskydd som tar upp allt du behöver veta om fallskydd och hur du ska använda den på arbetsplattformen. Kurserna är paketerade till en kurs så du utför all praktik vid ett tillfälle och utför endast ett slutprov. Läs mer på sidan för Mobila arbetsplattformar & Fallskydd.

Så här bokar du en kurs

Du bokar en kurs för mobila arbetsplattformar direkt hos någon av våra utbildningsföretag här nedan. Finns inget utbildningsföretag representerad i din region kan du kontakta oss på Hantverkarskolan så hjälper vi dig finna ett utbildningsföretag.

Betalning

Du betalar direkt till det utbildningsföretag du valt.

Bli partner

Auktorisera dig idag!

Bli partner med Hantverkarskolan och auktorisera dig som instruktör för kursen mobila arbetsplattformar.

Ett partnerskap med hantverkarskolan passar dig som:

 • Säljer eller hyr ut mobila arbetsplattformar och vill kunna erbjuda en aktuell utbildning till dina kunder så dom i sin tur kan hantera liften på ett korrekt och säkert sätt.
 • Är arbetsgivare och vill kunna erbjuda dina medarbetare interna utbildningar för mobila arbetsplattformar.
 • Redan driver ett utbildningsföretag eller vill börja sälja kurser inom bygg- och industribranschen och är nyfiken på att ta del av Hantverkarskolans kursmaterial och digitala utbildningsplattform.
Läs mer...

Partners