Minikran (<10 tonmeter)

Genom att välja ett utbildningsföretag som använder sig av Hantverkarskolans digitala lösningar och kursmaterial för minikranar får du en heltäckande behörighet för att köra minikran. Kurserna följer alltid rådande lagkrav och inkluderar obligatoriska moment och som efter slutprov ger dig ett giltigt utbildningsbevis. Kurserna för minikran innehåller en teoretisk del som du utför på distans och en praktisk del som genomförs tillsammans med en instruktör hos någon av våra anslutna utbildningsföretag. Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Därför måste kranföraren även ha en grundläggande utbildning i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning).

Utbildningsform

E-learning

Tidsåtgång

Teoretisk del med självstudier: 2-4 timmar
Praktisk del med instruktör: 2-6 timmar

Kursinnehåll

Kurser som baseras på Hantverkarskolans kursmaterial ger en genomgående kännedom om aktuella regler som gäller för minikranar. Under kursen får du lära dig:

 • Kranens arbetsområde
 • Tekniken kring minikranar
 • Kranens egenskaper och lastdiagram
 • Mekanismer och säkerhetsutrustning
 • Grundläggande färdigheter i manövrering

Behöver du en utbildning för större minikranar eller en pick and carry kran kan vi på Hantverkarskolan tillsammans med din instruktör ta fram en maskinspecifik kurs, skräddarsydd för ditt behov.

Teori

Den teoretiska delen läser du själv på Hantverkarskolans digitala plattform via din mobiltelefon, surfplatta eller dator vid lugna stunder på jobbet alternativt på väg till eller ifrån arbetet om det passar, det gör du upp med din arbetsgivare. Kursmaterialet är varierande med bilder, filmer, text och situationer som är tagna från verkliga händelser. Det ingår en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel och du blir utmanad genom hela kursen vilket stärker dina teoretiska kunskaper. I slutfasen av den teoretiska delen träffar du en instruktör som går igenom det du lärt dig på egen hand och som ansvarar för det teoretiska slutprovet.

Praktik

Efter godkänt slutprov är det dags för den praktiska delen i utbildningen. Du kommer då tillsammans med instruktören att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av kranen som därefter avslutas med ett körprov.

Utbildningsbevis

Efter att du klarat kursen för minikran hos någon av våra anslutna utbildningsföretag får du ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år, därefter måste du genomföra en repetitionskurs som förnyar kunskaperna. Utbildningsbeviset ger minikransoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar - Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.

Läroplan för minikran

Hantverkarskolans kursmaterial för minikranar sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan som omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av minikranar upp till 10 tonmeter. Läroplanen utgår från de internationella standarderna:

 • ISO 9926-1 Kranar utbildning av förare
 • ISO 9926-2 Kranar utbildning av förare – Mobilkranar
 • ISO12480-1 Lyftkranar Säker användning
 • Samt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

För att få arbeta med minikran måste du:

 • Ha fyllt 18 år
 • Ha god hörsel och syn
 • Ha gott omdöme och vara ansvarstagande

För att gå en kurs för minikran måste du:

Samma som ovan samt tagit en kurs för säkrare lyft sedan tidigare och uppvisa giltigt intyg för instruktören. Behöver du även utbildning i säkrare lyft, hittar du den kursen här.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Komplettera kursen med säkrare lyft

Många av våra anslutna utbildningsföretag erbjuder en kurs i säkrare lyft. Läs mer på sidan Säkrare lyft.

Så här bokar du en kurs

Du bokar en kurs för minikran direkt hos någon av våra utbildningsföretag här nedan. Finns inget utbildningsföretag representerad i din region kan du kontakta oss på Hantverkarskolan så hjälper vi dig finna ett utbildningsföretag.

Betalning

Du betalar direkt till det utbildningsföretag du valt.

Bli partner

Auktorisera dig idag!

Bli partner med Hantverkarskolan och auktorisera dig som instruktör för kursen minikran (<10 tonmeter).

Ett partnerskap med hantverkarskolan passar dig som:

 • Säljer eller hyr ut minikranar och vill kunna erbjuda en aktuell utbildning till dina kunder så de i sin tur kan hantera minikranen på ett korrekt och säkert sätt.
 • Är arbetsgivare och vill kunna erbjuda dina medarbetare interna utbildningar för minikranar.
 • Redan driver ett utbildningsföretag eller vill börja sälja kurser inom bygg- och industribranschen och är nyfiken på att ta del av Hantverkarskolans kursmaterial och digitala utbildningsplattform.
Läs mer...

Partners