Fallskydd

Genom att välja ett utbildningsföretag som använder sig av Hantverkarskolans digitala lösningar och kursmaterial för personligt fallskydd får du en utbildning som gör att du kan känna dig trygg, minimera riskerna och undvika olyckorna i liftar. I kurserna för personligt fallskydd får du lära dig hur man gör daglig tillsyn, vilket fallskydd man ska använda, vad arbetsmiljöverkets lagar innehåller och hur man tänker kring en räddningsplan. Kurserna följer alltid rådande lagkrav och inkluderar obligatoriska moment och som efter slutprov ger dig ett giltigt utbildningsbevis. Kurserna för personligt fallskydd innehåller en teoretisk del som du utför på distans och en praktisk del som genomförs tillsammans med en instruktör hos någon av våra anslutna utbildningsföretag.

Utbildningform

E-learning

Tidsåtgång

Teoretisk del med självstudier: 2-4 timmar
Praktisk del med instruktör: ca 1 timme 

Kursinnehåll

En stor skillnad på Hantverkarskolans kursmaterial mot en traditionell fallskyddsutbildning är att vi fokuserar på fallskydd i lift, där man aldrig ska kunna ramla ur korgen. Med andra ord gäller denna kurs enbart fallskydd för användning i mobila arbetsplattformar.

Teori

Den teoretiska delen läser du själv på Hantverkarskolans digitala plattform via din mobiltelefon, surfplatta eller dator vid lugna stunder på jobbet alternativt på väg till eller ifrån arbetet om det passar, det gör du upp med din arbetsgivare. Kursmaterialet är varierande med bilder, filmer, text och situationer som är tagna från verkliga händelser. Det ingår en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel och du blir utmanad genom hela kursen vilket stärker dina teoretiska kunskaper.

Praktik

Den praktiska delen av kursen gör du tillsammans med en instruktör där ni går genom selen, kopplingspunkter, riskbedömning samt räddningsplan och kontrollpunkter för daglig tillsyn.

Utbildningsbevis

Efter att du klarat kursen hos någon av våra utbildningsföretag får du ett utbildningsbevis som är giltigt tills vidare. Vi rekommenderar en repetitionskurs efter 5 år. 

Läroplan för personligt fallskydd

Hantverkarskolans kursmaterial för fallskydd sker i enlighet med Arbetsmiljölagen (1977:1160). Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att vederbörande vet vad som ska iakttagas för att undgå onödiga risker i arbetet. (3 kap. 3 §) 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd.

Kursen för fallskydd inkluderar bland annat nedanstående författningssamlingar:

 • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
 • AFS 1982:3 Ensamarbete
 • AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning 
(gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EU förordningen 2016/425)
 • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

För att få arbeta i lift med fallskydd måste du:

 • Vara kopplad vid risk för påkörning av andra arbetsfordon.

För att gå en kurs för fallskydd måste du:

 • Ha fyllt 18 år
 • Ha god hörsel och syn
 • Ha gott omdöme och vara ansvarstagande

Kombinera kursen med mobila arbetsplattformar

Många av våra anslutna utbildningsföretag erbjuder en kombinerad kurs för Fallskydd och Mobila arbetsplattformar som tar upp allt du behöver veta om fallskydd och hur du ska använda den på arbetsplattformen. Kurserna är paketerade till en kurs så du utför all praktik vid ett tillfälle och utför endast ett slutprov. Läs mer på sidan för Mobila arbetsplattformar & Fallskydd

Så här bokar du en kurs

Du bokar en kurs för fallskydd direkt hos någon av våra utbildningsföretag här nedan. Finns inget utbildningsföretag representerad i din region kan du kontakta oss på Hantverkarskolan så hjälper vi dig finna ett utbildningsföretag.

Betalning

Du betalar direkt till det utbildningsföretag du valt.

Bli partner

Auktorisera dig idag!

Bli partner med Hantverkarskolan och auktorisera dig som instruktör för kursen fallskydd.

Ett partnerskap med hantverkarskolan passar dig som:

 • Säljer eller hyr ut fallskydd och vill kunna erbjuda en aktuell utbildning till dina kunder så dom i sin tur kan hantera fallskyddet på ett korrekt och säkert sätt.
 • Är arbetsgivare och vill kunna erbjuda dina medarbetare interna utbildningar för fallskydd.
 • Redan driver ett utbildningsföretag eller vill börja sälja kurser inom bygg- och industribranschen och är nyfiken på att ta del av Hantverkarskolans kursmaterial och digitala utbildningsplattform.
Läs mer...

Partners