Säkrare lyft

Genom att välja ett utbildningsföretag som använder sig av Hantverkarskolans digitala lösningar och kursmaterial för säkrare lyft får du aktuella kunskaper för att kunna arbeta som lastkopplare eller signalman. Kurserna följer alltid rådande lagkrav och inkluderar obligatoriska moment och som efter slutprov ger dig ett giltigt utbildningsbevis. Kurserna för säkrare lyft innehåller en teoretisk del som du utför på distans och en praktisk del som genomförs tillsammans med en instruktör hos någon av våra anslutna utbildningsföretag. 

Utbildningsform

E-learning

Tidsåtgång

Teoretisk del med självstudier: 2-4 timmar
Praktisk del med instruktör: 2-6 timmar

Kursinnehåll

 • Kurser som baseras på Hantverkarskolans kursmaterial för säkrare lyft ger en genomgående kännedom om aktuella regler som gäller för lastkopplare och signalman. Detta är en utvidgad utbildning för dig som vill arbeta i en säkrare miljö när du ska lastkoppla. Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Lastkopplaren som samarbetar med kranföraren måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning). Under kursen får du lära dig: 
 • Kranens arbetsområde
 • Olika kranar
 • Mekanismer och säkerhetsutrustning
 • Lyftredskapens egenskaper och utförande
 • Belastningstabeller
 • Lastkoppling
 • Signalering för signalman

Teori

Den teoretiska delen läser du själv på Hantverkarskolans digitala plattform via din mobiltelefon, surfplatta eller dator vid lugna stunder på jobbet alternativt på väg till eller ifrån arbetet om det passar, det gör du upp med din arbetsgivare. Kursmaterialet är varierande med bilder, filmer, text och situationer som är tagna från verkliga händelser. Det ingår en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel och du blir utmanad genom hela kursen vilket stärker dina teoretiska kunskaper. I slutfasen av den teoretiska delen träffar du en instruktör som går igenom det du lärt dig på egen hand och som ansvarar för det teoretiska slutprovet.

Praktik

Efter godkänt slutprov är det dags för den praktiska delen i utbildningen. Du kommer då tillsammans med instruktören att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, lyfttabeller, kommunikation och kopplingar som därefter avslutas med ett praktiskt prov.

Utbildningsbevis

Efter att du klarat kursen hos någon av våra anslutna utbildningsföretag får du ett utbildningsbevis som gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs. Den här kursen ger lastkopplaren och signalmannen en heltäckande behörighet för att kunna arbeta med kranar och lastkoppla. 

Läroplan för säkrare lyft

Hantverkarskolans kursmaterial för säkrare lyft sker i enlighet med den internationella standarden samt arbetsmiljöverkets föreskrift:

 • ISO 23 853:2020 (Lyftkranar - Utbildning av lastkopplare och signalman)
 • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

För att få arbeta som lastkopplare eller signalman måste du:

 • Ha fyllt 18 år
 • Ha god hörsel och syn
 • Ha gott omdöme och vara ansvarstagande

För att gå en kurs för säkrare lyft måste du:

Samma som ovan

Kombinera kursen med Minikran eller Travers

Du kan välja att kombinera denna kurs med kursen Minikran (>10 tonmeter) alternativt gå en kurs för Travers & Lastkoppling där kursmaterialet för Säkrare lyft är inkluderat. Läs mer på sidorna Minikran (<10 tonmeter) eller Travers & Lastkoppling.

Så här bokar du en kurs

Du bokar en kurs för säkrare lyft direkt hos någon av våra utbildningsföretag här nedan. Finns inget utbildningsföretag representerad i din region kan du kontakta oss på Hantverkarskolan så hjälper vi dig finna ett utbildningsföretag.

Betalning

Du betalar direkt till det utbildningsföretag du valt.

Bli partner

Auktorisera dig idag!

Bli partner med Hantverkarskolan och auktorisera dig som instruktör för kursen säkrare lyft.

Ett partnerskap med hantverkarskolan passar dig som:

 • Säljer eller hyr ut lyftredskap och lyftanordningar och vill kunna erbjuda en aktuell utbildning till dina kunder så dom i sin tur kan hantera produkten på ett korrekt och säkert sätt.
 • Är arbetsgivare och vill kunna erbjuda dina medarbetare interna utbildningar för säkrare lyft.
 • Redan driver ett utbildningsföretag eller vill börja sälja kurser inom bygg- och industribranschen och är nyfiken på att ta del av Hantverkarskolans kursmaterial och digitala utbildningsplattform.
Läs mer...

Partners