Truck A & B

Genom att välja ett utbildningsföretag som använder sig av Hantverkarskolans digitala lösningar och kursmaterial för truck A & B får du en utbildning som gör att du kan känna dig trygg när du kör truck på arbetsplatsen. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för dig som ska arbeta med truckar och godshantering, och utbildningen ger dig en heltäckande behörighet för de vanligaste förekommande truckarna som ledstaplare, låg-, höglyftande truck, motviktstruck, samt skjutstativtruck. Kurserna följer alltid rådande lagkrav och inkluderar obligatoriska moment som efter slutprov ger dig ett giltigt utbildningsbevis. Kurserna för truck A & B innehåller en teoretisk del som du utför på distans och en praktisk del som genomförs tillsammans med en instruktör hos någon av våra anslutna utbildningsföretag.

Utbildningsform

E-learning

Tidsåtgång

Teoretisk del med självstudier: 6-8 timmar
Praktisk del med instruktör: 1-3 dagar

Kursinnehåll

Kurser som baseras på Hantverkarskolans kursmaterial ger en genomgående kännedom om aktuella regler som gäller för truckar. Under kursen får du lära dig:

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Material- och godshantering
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Säkerhetskontroll/daglig tillsyn
 • Hantering av farligt gods

Teori

Den teoretiska delen läser du själv på Hantverkarskolans digitala plattform via din mobiltelefon, surfplatta eller dator vid lugna stunder på jobbet alternativt på väg till eller ifrån arbetet om det passar, det gör du upp med din arbetsgivare. Kursmaterialet är varierande med bilder, filmer, text och situationer som är tagna från verkliga händelser. Det ingår en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel och du blir utmanad genom hela kursen vilket stärker dina teoretiska kunskaper. I slutfasen av den teoretiska delen träffar du en instruktör som går igenom det du lärt dig på egen hand och som ansvarar för det teoretiska slutprovet.

Praktik

Efter godkänt slutprov är det dags för den praktiska delen i truckutbildningen. Du kommer då att ha en genomgång om truckarnas tekniska delar som manöverpaneler, symboler och arbetsmoment. Instruktören visar hur man gör en riskbedömning på platsen ni ska arbeta, daglig tillsyn, läser bruksanvisningen och tittar på de olika systemen som finns på aktuella truckar. Du kommer även få köra truckar, beroende på vilken klassificering och truckar du har behov av att utbilda dig i. Truckarna kör du genom en bana som innehåller olika delmoment. Antingen åker du till en av våra instruktörer för en fullständig utbildning på truckklass A+B, alternativt så kommer instruktören till din arbetsplats och utför utbildningen på de truckar som finns på arbetsplatsen. Tänk på att denna utbildning gäller för de truckar som står på utbildningsbeviset.

Utbildningsbevis

Efter att du klarat truckkursen hos någon av våra utbildningsföretag får du ett utbildningsbevis som är giltigt tillsvidare men rekommendationen är att repetera efter 5 år för att hålla kunskaperna uppdaterade.

Läroplan för truckkurs

Hantverkarskolans kursmaterial för Truck A & B sker i enlighet med truckläroplanen TLP10.

För att få köra truck måste du:

 • Ha fyllt 18 år (speciella regler finns för minderåriga)
 • Ha god hörsel och syn
 • Ha god psykisk och fysisk balans
 • Kunna läsa och förstå det språk som används i handlingar och på skyltar för trucken du kör.

Du behöver också ett körtillstånd från din arbetsgivare för att få köra den truck du tänkt dig.

För att gå truckkurser måste du:

Ha fyllt 18 år, men undantag finns för minderåriga från 16-18 år.

Se även våra andra kurser

Vi tar fram flera olika kurser för bygg- och industrisektorn. Se sidan kurser.

Så här bokar du en kurs

Du bokar en Truckutbildning direkt hos någon av våra utbildningsföretag här nedan. Finns inget utbildningsföretag representerad i din region kan du kontakta oss på Hantverkarskolan så hjälper vi dig finna ett utbildningsföretag.

Betalning

Du betalar direkt till det utbildningsföretag du valt.

Bli partner

Auktorisera dig idag!

Läs mer...

Partners