Fallskydd och räddning

Genom att välja ett utbildningsföretag som använder sig av Hantverkarskolans digitala lösningar och kursmaterial för fallskydd och räddning får du en utbildning som gör att du kan känna dig trygg, minimera riskerna och undvika olyckor på arbetsplatsen. Kurserna följer alltid rådande lagkrav och inkluderar obligatoriska moment och som efter slutprov ger dig ett giltigt utbildningsbevis. Kurserna för personligt fallskydd och räddning innehåller en teoretisk del som du utför på distans och en praktisk del som genomförs tillsammans med en instruktör hos någon av våra anslutna utbildningsföretag.

Utbildningstyp

E-learning

Tidsåtgång

Teoretisk del med självstudier: 2-4 timmar
Praktisk del med instruktör: 2-4 timmar

Kursinnehåll

Kurser som baseras på Hantverkarskolans kursmaterial ger en genomgående kännedom om fallskydd och räddning. Under kursen får du lära dig: 

 • Hur man gör daglig tillsyn
 • Vilket fallskydd man ska använda
 • Arbetsmiljöverkets lagar
 • Hur man tänker kring en räddningsplan
 • Grundläggande kunskaper om att arbeta på höga höjder som exempelvis tak, byggställning, arbetsplattform samt även hur man räddar någon som blivit hängande i sitt fallskydd.

Teori

Den teoretiska delen läser du själv på Hantverkarskolans digitala plattform via din mobiltelefon, surfplatta eller dator vid lugna stunder på jobbet alternativt på väg till eller ifrån arbetet om det passar, det gör du upp med din arbetsgivare. Kursmaterialet är varierande med bilder, filmer, text och situationer som är tagna från verkliga händelser. Det ingår en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel och du blir utmanad genom hela kursen vilket stärker dina teoretiska kunskaper. I slutfasen av den teoretiska delen träffar du en instruktör som går igenom det du lärt dig på egen hand och som ansvarar för det teoretiska slutprovet.

Praktik

Efter godkänt slutprov är det dags för den praktiska delen i utbildningen. Du kommer då tillsammans med instruktören att gå igenom räddningsdelen, riskbedömning och kontrollpunkter för daglig tillsyn.

Utbildningsbevis

Efter att du klarat kursen hos någon av våra utbildningsföretag får du ett utbildningsbevis som är giltigt i tre år och som sedan ska förnyas med en repetitionskurs.

Läroplan för fallskydd och räddning

Hantverkarskolans kursmaterial sker i enlighet med Arbetsmiljölagen (1977:1160). Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att vederbörande vet vad som ska iakttagas för att undgå onödiga risker i arbetet. (3 kap. 3 §)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd.

Kursen för fallskydd och räddning inkluderar bland annat nedanstående författningssamlingar:

 • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
 • AFS 1982:3 Ensamarbete
 • AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning (gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EU förordningen 2016/425)
 • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
 • AFS 2000:6 Mast- och stolparbete
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

För att få arbeta i lift med fallskydd måste du:

 • Ha fyllt 18 år
 • Ha god hörsel och syn
 • Ha gott omdöme och vara ansvarstagande

För att gå en kurs för fallskydd och räddning måste du:

Samma som ovan

Kombinera kursen med Mobila arbetsplattformar

Många av våra utbildningsföretag erbjuder att kombinera kursen Fallskydd och Räddning med kursen Mobila arbetsplattformar. Genom att kombinera kurserna kan du både jobba i lift och med andra höjdarbeten som på exempelvis tak och byggställningar. Läs mer på sidan för Mobila arbetsplattformar

Så här bokar du en kurs

Du bokar en kurs för fallskydd och räddning direkt hos någon av våra utbildningsföretag här nedan. Finns inget utbildningsföretag representerad i din region kan du kontakta oss på Hantverkarskolan så hjälper vi dig finna ett utbildningsföretag.

Betalning

Du betalar direkt till det utbildningsföretag du valt.

Bli partner

Auktorisera dig idag!

Bli partner med Hantverkarskolan och auktorisera dig som instruktör för kursen fallskydd och räddning.

Ett partnerskap med hantverkarskolan passar dig som:

 • Säljer eller hyr ut fallskydd och vill kunna erbjuda en aktuell utbildning till dina kunder så dom i sin tur kan hantera fallskyddet på ett korrekt och säkert sätt vid räddning.
 • Är arbetsgivare och vill kunna erbjuda dina medarbetare interna utbildningar för fallskydd och räddning.
 • Redan driver ett utbildningsföretag eller vill börja sälja kurser inom bygg- och industribranschen och är nyfiken på att ta del av Hantverkarskolans kursmaterial och digitala utbildningsplattform.
Läs mer...

Partners