Mobila arbetsplattformar och fallskydd

Hantverkarskolans kombinerade kursmaterial för mobila arbetsplattformar och fallskydd ger en heltäckande behörighet för de vanligaste förekommande lifttyperna och lärdomar om hur man gör daglig tillsyn, vilket fallskydd man ska använda, vad arbetsmiljöverkets lagar innehåller och hur man tänker kring en räddningsplan. Kurserna följer alltid rådande lagkrav och inkluderar obligatoriska moment och som efter slutprov ger dig ett giltigt utbildningsbevis. Den kombinerade kursen för mobila arbetsplattformar och fallskydd innehåller en teoretisk del som du utför på distans och en praktisk del som genomförs tillsammans med en instruktör hos någon av våra anslutna utbildningsföretag. 

Utbildningsform

E-learning

Tidsåtgång

Teoretisk del med självstudier: 2-4 timmar
Praktisk del med instruktör: 2-6 timmar

Kursinnehåll

Kombinerade kurser som baseras på Hantverkarskolans kursmaterial ger en genomgående kännedom om aktuella regler som gäller för liftar och mobila arbetsplattformar samt kunskaper om fallskydd i lift. Under kursen får du lära dig:  

 • Liftens uppbyggnad
 • Daglig tillsyn
 • Riskbedömningar
 • Uppställning av lift
 • Markförhållanden
 • Liftens säkerhet och egenskaper
 • Färdigheter i manövrering

Teori

Den teoretiska delen för mobila arbetsplattformar och fallskydd läser du själv på Hantverkarskolans digitala plattform via din mobiltelefon, surfplatta eller dator vid lugna stunder på jobbet alternativt på väg till eller ifrån arbetet om det passar, det gör du upp med din arbetsgivare. Kursmaterialet inkluderar båda delarna och är varierande med bilder, filmer, text och situationer som är tagna från verkliga händelser. Det ingår en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel och du blir utmanad genom hela kursen vilket stärker dina teoretiska kunskaper. I slutfasen av den teoretiska delen träffar du en instruktör som går igenom det du lärt dig på egen hand och som ansvarar för det teoretiska slutprovet.

Praktik

Efter godkänt slutprov är det dags för den praktiska delen i utbildningen. Du kommer då tillsammans med instruktören att gå igenom de praktiska delarna för både mobila arbetsplattformar och fallskydd. I detta ingår bland annat riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av liften samt genomgång av selen, kopplingspunkter och räddningsplan som därefter avslutas med ett körprov. Antingen reser du till instruktören för en fullständig utbildning på alla liftklasser, A1, A3, B1 och B3 eller så åker instruktören till din arbetsplats och utför utbildningen på de liftar du ska köra för tillfället.

Utbildningsbevis 

Efter att du klarat kursen hos någon av våra anslutna utbildningsföretag får du ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år, därefter måste du genomföra en kortare repetitionskurs som förnyar kunskaperna och förlänger din behörighet i ytterligare fem år. 

Notera att det alltid krävs ett skriftligt tillstånd från din arbetsgivare tillsammans med ett giltigt utbildningsbevis för att framföra mobila arbetsplattformar.

Utbildningsbeviset för fallskydd gäller tills vidare. Vi rekommenderar en repetitionskurs efter 5 år.

Läroplan för mobila arbetsplattformar och fallskydd

Hantverkarskolans kursmaterial för mobila arbetsplattformar sker i enlighet med den internationella standarden samt liftläroplanen (LLP) som är framtagen av liftutbildningsrådet (LUR) och utgår från:

 • ISO 18878 Mobila arbetsplattformar - Utbildning för operatör (förare)
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6. Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Enligt Liftläroplanen ska minst två lifttyper ingå i en basutbildning, antingen av typen 1A och 3B, eller av typen 3A och 1B, det ger behörighet 1A, 1B, 3A, 3B på utbildningsbeviset. Om färre lifttyper än så finns med i kursen räknas det som en begränsad utbildning vilket ger behörighet för enstaka lifttyper.

Kursmaterialet för fallskydd sker i enlighet med Arbetsmiljölagen (1977:1160). Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd. Kursen fallskydd inkluderar bland annat nedanstående författningssamlingar:

 • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
 • AFS 1982:3 Ensamarbete
 • AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning 
  (gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EU förordningen 2016/425)
 • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

För att gå en kurs för mobila arbetsplattformar och fallskydd måste du:

 • Ha fyllt 18 år
 • Ha god hörsel och syn
 • Ha gott omdöme och vara ansvarstagande

För att köra mobila arbetsplattformar måste du:

Samma som ovan

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§. Allt kursmaterial från Hantverkarskolan uppfyller gällande regler.

Se även våra andra kurser

Om du redan har utbildningsbevis för en av de inkluderade delarna i denna kurs och vill komplettera med den del du saknar erbjuder många av våra anslutna utbildningsföretag separata kurser för Mobila arbetsplattformar och Fallskydd. Läs mer på respektive sida för Mobila arbetsplattformar & Fallskydd.

Så här bokar du en kurs

Du bokar en kurs för mobila arbetsplattformar och fallskydd direkt hos någon av våra utbildningsföretag här nedan. Finns inget utbildningsföretag representerad i din region kan du kontakta oss på Hantverkarskolan så hjälper vi dig finna ett utbildningsföretag.

Betalning

Du betalar direkt till det utbildningsföretag du valt.

Bli partner

Auktorisera dig idag!

Bli partner med Hantverkarskolan och auktorisera dig som instruktör för kursen mobila arbetsplattformar och fallskydd.

Ett partnerskap med hantverkarskolan passar dig som:

 • Säljer eller hyr ut mobila arbetsplattformar och vill kunna erbjuda en aktuell utbildning till dina kunder så dom i sin tur kan hantera liften på ett korrekt och säkert sätt med fallskydd.
 • Är arbetsgivare och vill kunna erbjuda dina medarbetare interna utbildningar för mobila arbetsplattformar och fallskydd.
 • Redan driver ett utbildningsföretag eller vill börja sälja kurser inom bygg- och industribranschen och är nyfiken på att ta del av Hantverkarskolans kursmaterial och digitala utbildningsplattform.
Läs mer...

Partners