Travers & Lastkoppling

Genom att välja ett utbildningsföretag som använder sig av Hantverkarskolans digitala lösningar och kursmaterial för travers och lastkoppling får du en heltäckande behörighet för att få köra en travers-, sväng- eller pelarkran eller arbeta som lastkopplare eller signalman. Kurserna följer alltid rådande lagkrav och inkluderar obligatoriska moment och som efter slutprov ger dig ett giltigt utbildningsbevis. Kurserna för travers och lastkoppling innehåller en teoretisk del som du utför på distans och en praktisk del som genomförs tillsammans med en instruktör hos någon av våra anslutna utbildningsföretag.

Utbildningsform

E-learning

Tidsåtgång

Teoretisk del med självstudier: 2-4 timmar
Praktisk del med instruktör: 2-4 timmar

Kursinnehåll

Kurser som baseras på Hantverkarskolans kursmaterial ger en genomgående kännedom om aktuella regler som gäller för travers och lastkoppling. Under kursen får du lära dig:

 • Kranens arbetsområde
 • Tekniken kring traverskranar
 • Deras egenskaper
 • Riskbedömning
 • Kontroller och tillsyn
 • Grundläggande färdigheter i manövrering
 • Allmän kännedom om lyftredskap
 • Lastkoppling
 • Tabeller för lyftredskap

Teori

Den teoretiska delen läser du själv på Hantverkarskolans digitala plattform via din mobiltelefon, surfplatta eller dator vid lugna stunder på jobbet alternativt på väg till eller ifrån arbetet om det passar, det gör du upp med din arbetsgivare. Kursmaterialet är varierande med bilder, filmer, text och situationer som är tagna från verkliga händelser. Det ingår en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel och du blir utmanad genom hela kursen vilket stärker dina teoretiska kunskaper. I slutfasen av den teoretiska delen träffar du en instruktör som går igenom det du lärt dig på egen hand och som ansvarar för det teoretiska slutprovet.

Praktik

Efter godkänt slutprov är det dags för den praktiska delen i utbildningen. Du kommer då tillsammans med instruktören att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning som därefter avslutas med ett körprov.

Utbildningsbevis

Efter att du klarat kursen hos någon av våra utbildningsföretag får du ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år, därefter måste du genomföra en repetitionskurs. Utbildningsbeviset ger kranoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande traverser och svängkranar och har producerats enligt EN 13001 (Standard - Lyftkranar). Den ger också behörighet att lastkoppla och agera signalman.

Läroplan för travers och lastkoppling

Hantverkarskolans kursmaterial sker i enlighet med de internationella standarderna samt Arbetsmiljöverkets föreskrift:

 • ISO 9926-1 Lyftkranar - Utbildning av förare
 • ISO 23853 Utbildning av lastkopplare och signalman
 • ISO 12480-1 Lyftkranar - Säker användning
 • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

För att gå en kurs för travers och lastkoppling måste du:

 • Ha fyllt 18 år
 • Ha god hörsel och syn
 • Ha gott omdöme och vara ansvarstagande

För att köra en travers och lastkoppla måste du:

Samma som ovan samt ha utbildningsbevis.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordningar eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Se även våra andra kurser

Vi tar fram flera olika kurser för bygg- och industrisektorn. Se sidan kurser.

Så här bokar du en kurs

Du bokar en kurs för travers och lastkoppling direkt hos någon av våra utbildningsföretag här nedan. Finns inget utbildningsföretag representerad i din region kan du kontakta oss på Hantverkarskolan så hjälper vi dig finna ett utbildningsföretag.

Betalning

Du betalar direkt till det utbildningsföretag du valt.

Bli partner

Auktorisera dig idag!

Bli partner med Hantverkarskolan och auktorisera dig som instruktör för kursen Travers & lastkoppling.

Ett partnerskap med hantverkarskolan passar dig som:

 • Säljer eller hyr ut traverser och vill kunna erbjuda en aktuell utbildning till dina kunder så de i sin tur kan hantera traversen och lastkoppla på ett korrekt och säkert sätt.
 • Är arbetsgivare och vill kunna erbjuda dina medarbetare interna utbildningar för traverser och lastkoppling.
 • Redan driver ett utbildningsföretag eller vill börja sälja kurser inom bygg- och industribranschen och är nyfiken på att ta del av Hantverkarskolans kursmaterial och digitala utbildningsplattform.
Läs mer...

Partners